• English
  • 舊版回顧
導航
搜索
服  務
當前位置:首頁 > 服務 > 服務團隊
産品/服務 聯系人 聯系電話 郵箱
CNIPR開放平台
外觀設計專利智能(圖像)檢索系統
專利兔
本地庫
北京、河北
甘肅、青海
新疆、陝西
甯夏、西藏
江蘇、上海
浙江、江西
安徽、湖南
湖北
王雲中
趙國璧
姜 炜
李 琰
(010)82000860-8241
(010)82000860-8244
(010)82000860-8226/18612012885
(010)82000860-8626
wangyunzhong@cnipr.com
16859307@qq.com
43020147@qq.com
liyan2015@cnipr.com
廣東、廣西
四川、福建
雲南、海南
貴州、重慶
黑龍江、吉林
遼甯、天津
內蒙、山東
山西、河南
李 翔
吳亞明
王寶玲
張 闖
(010)82000860-8243
(010)82000860-8246
(010)82000860-8747
(010)82000860-8223
lixiang@cnipr.com
wuym1216@126.com
chenxin@cnipr.com
zhangchuang@cnipr.com
國際-亞太區 闫 江
邵 琳
賈瑞晨
金善花
(010)82000860-8242
(010)82000860-8222
(010)82000860-8557
(010)82000860-8318
yanjiang@cnipr.com
shaolin@cnipr.com
jiaruichen@cnipr.com
jinshanhua@cnipr.com
國際-歐洲區 劉海靜 (010)82000860-8379 liuhaijing@cnipr.com
國際-美洲區 傅毅東
趙莉娜
邢譯文
(010)82000860-8374
(010)82000860-8060
(010)82000860-8397
fuyidong@cnipr.com
zhaolina@cnipr.com
xingyiwen@cnipr.com
科專笑飛專利機器翻譯 黃小桁 010-82000860-8755 huangxiaoheng@cnipr.com
i智庫 崔 玲 82000840 consulting@cnipr.com
CNIPR專利信息服務平台 李 琰 (010)82000860-8626 liyan2015@cnipr.com
InteCovery專利分析系統
P2I專利價值評估系統
陳亞鑫 (010)82000860-8665 rdcentre@cnipr.com
DI Inspiro®中國知識産權大數據與智慧服務系統
知識産權大數據業務智能系統IPBIS
鄧和平 (010)82000860-8247 dengheping@cnipr.com
專利文獻機器翻譯系統 周 聰 (010)82000860-8017 zhoucong@cnipr.com
知了網
知企查
王麗琴 (010)82000860-8550 wangliqin@cnipr.com
I譯+知識産權語言服務平台 王 婧(業務)
王婷婷(運維)
(010)82000860-8516
(010)82000860-8517
amandawang@cnipr.com
wangtingting@cnipr.com
專利翻譯教學服務 王 琛 (010)82000860-8312 wangchen@cnipr.com
機器翻譯服務一站式在線定制 孫廣範 (010)82000860-8529 morgan2001_sun@163.com
創客IP原創認證保護平台 彭 梅 (010)82000860-8700 pengmei@cnipr.com
企業知識産權管理平台
專利資助管理系統
知識産權運營服務平台解決方案
專利通
胡永蘭 (010)82000860-8502 huyonglan@cnipr.com
蘭 婷 (010)82000860-8354 lanting@cnipr.com
趙 娟 (010)82000941 zhaojuan@cnipr.com
中國知識産權案件網 蘭 婷 (010)82000860-8354 lanting@cnipr.com
來出書圖書自助出版平台 400-069-9696 laichushu@cnipr.com